Podczas Inauguracji Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która miała miejsce 18 września 2017 r. został wygłoszony wykład na temat polityki senioralnej w gminie Cekcyn w kontekście planowanych działań rewitalizacyjnych. W spotkaniu uczestniczyło 76 osób, głównie seniorów, do których przede wszystkim będą kierowane działania rewitalizacyjne. Ekspert Pan Adam Stańczyk omówił szczegółowo wyniki z ankiet, które w maju trafiły do seniorów z naszej gminy, a także wskazywał na możliwości praktycznego wykreowania polityki senioralnej w małych samorządach.


W załączniku znajduje się prezentacja przedstawiona podczas spotkania. 

W czwartek 14 września 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Małym Gacnie odbyło się spotkanie konsultacyjne "Gminnego Programu Rewitalizacji". W spotkaniu wzięło udział 20 osób. Ekspert Pan Adam Stańczyk przedstawił krótką diagnozę gminy oraz omówił projekty infrastrukturalne i społeczne, które znalazły się w programie. Uczestnicy mogli zadawać pytania i zgłaszać swoje uwagi, jednak żadne uwagi i nowe propozycje nie wpłynęły.

W załączeniu znajduje się prezentacja ze spotkania.

Wójt Gminy Cekcyn informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cekcyn".

Celem konsultacji jest zebranie uwag i/lub propozycji dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cekcyn.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 18 września 2017 r. do 25 września 2017 r., w tym czasie projekt będzie dostępny na stronie internetowej www.cekcyn.pl/rewitalizacja, www.bip.cekcyn.pl  oraz w Urzędzie Gminy w Cekcynie, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, biuro nr 12, w godzinach pracy Urzędu.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w ww. terminie:

  • w formie pisemnej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Cekcynie, biuro nr 12, w godzinach pracy Urzędu.

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych oraz złożonych uwag zostanie opublikowana niezwłocznie po ich zakończeniu na ww. stronach internetowych.

                                                                                      Wójt Gminy Cekcyn

                                                                                      /-/ Jacek Brygman

 

 

W ubiegły wtorek 12 września br. w cekcyńskim domu kultury odbyło się spotkanie konsultacyjne "Gminnego Programu Rewitalizacji". Ekspert zewnętrzny Pan Adam Stańczyk poprowadził konsultacje, w których wzięło według listy obecności 30 osób. Przedstawiono dane statystyczne wynikające z wcześniej sporządzonej diagnozy społeczno - gospodarczej gminy. Uczestnicy mogli zapoznać się również z propozycją projektów inwestycyjnych i tzw. "projektów miękkich", które zostały wpisane do Programu. Słuchacze zadawali konkretne pytania dotyczące delimitacji obszarów oraz możliwości rozszerzenia niektórych działań społecznych. W przeważającej większości w spotkaniu wzięli udział seniorzy, do których będzie kierowana część interwencji w programie. Bardzo spodobały się im propozycje projektowe. Zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich uwag i aktywne włączenie w tworzenie i późniejszą realizację programu rewitalizacji.

W załączeniu znajduje się prezentacja ze spotkania.