W związku z zagrożeniem epidemicznym, w trosce o bezpieczeństwo Pacjentów wprowadzamy ograniczenia w bezpośrednim przyjmowaniu Pacjentów w Przychodni. Wprowadzamy alternatywną formę wizyty tj. tzw. TELEPORADĘ.

Podczas teleporady lekarz na podstawie przeprowadzonego wywiadu i oceny stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego i wydania recepty. Pacjenci proszeni przez lekarza o wyniki badań, mający niepokojące zmiany skórne i.t.p. mogą przesyłać skany lub zdjęcia mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powtórki leków prosimy zamawiać e - mailowo na adres: sTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kod e-recepty udostępniony zostanie również e - mailowo.

Rejestracja do lekarzy odbywa się wyłącznie telefonicznie na umówioną godzinę.

Wizyty domowe realizowane będą tylko w nagłych stanach.

Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych zostaje zawieszone do odwołania.

Czasowo zawieszamy wykonywanie badań bilansowych.

Osoby które wróciły z zagranicy, gorączkujące proszone są o bezpośredni  kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Tucholi tel. 52 334 20 21 lub 601 062 501.

 

 

Świadczenia udzielane na odległość

 

Nr umowy Nazwa świadczeniodawcy Dzień tygodnia Godziny Nr telefonu teleporady
B0023/POZ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wtorek 10 do 11 523347510
B0023/POZ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej czwartek 10 do 11 523347510

 

 

Na podstawie ZARZĄDZENIA Nr 177/2019/DSOZ

PREZESA

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 30 grudnia 2019r.

w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie

świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

 

9. Świadczeniodawca realizujący umowę o udzielenie świadczeń w rodzaju poz obowiązany jest do informowania świadczeniobiorców o dostępnych świadczeniach poz, zasadach ich udzielania oraz organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o poz

 

10. Świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń w rodzaju poz, w zakresach: lekarza poz, pielęgniarki poz lub położnej poz, obowiązany jest do zapewnienia , w wymiarze nie mniejszym niż dwie godziny tygodniowo, możliwości uzyskania przez świadczeniobiorcę świadczeń udzielanych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. O możliwości uzyskania świadczeń określonych w zdaniu pierwszym, świadczeniobiorcy są informowani w sposób, o którym mowa w ust. 9.

Dokumentacja medyczna udostępniania jest na pisemny wniosek pacjenta bądź osobie pisemnie upoważnionej przez pacjenta; za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę; wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych; Kierownik SPZOZ w Cekcynie uprzejmie informuje, że za udostępnianie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.

Na stronie internetowej utworzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, można dowiedzieć się o czasie oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne świadczone w gabinecie rehabilitacji medycznej w naszym zakładzie.

Wyszukujemy poprzez adres:  kolejki.nfz.gov.pl   - wybieramy świadczenie =>wpisujemy pierwsze litery: fizjo=> Dział (pracownia) fizjoterapii => województwo => miejscowość =>zaznaczamy po lewej stronie przypadek pilny lub stabilny =>sprawdź czas oczekiwania.

Na stronie kolejek można sprawdzić czas oczekiwania na różnego rodzaju świadczenia medyczne na terenie całego kraju.