Rada Słuchaczy UTW WSG Filia w Cekcynie powołana zostala
w listopadzie 2016 r.:

  • Ryszard Rudnik - Przewodniczący,
  • Zofia Smoleń - Zastępca Przewodniczącego,
  • Danuta Sadowska - Skarbnik,
  • Regina Czerwińska - Kronikarz.