Projekt jest finansowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem projektu jest, najogólniej rzecz ujmując, rozpropagowanie Borów Tucholskich jako szczególnego miejsca wypoczynku dla osób starszych. Pierwszym komponentem projektu był kurs przewodników turystycznych po Borach Tucholskich. Jego uczestnikami były osoby z terenu naszego powiatu, przy czym były to osoby w wieku powyżej 60 roku życia. Miło nam donieść, że wśród uczestników były dwie Panie z naszej gminy: Pani Regina Czerwińska i Pani Helena Główczewska. Wszyscy kursanci ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym, zaś organizatorzy podkreślali ich dużą wiedzę oraz zaangażowanie.

Kolejnym krokiem w projekcie będzie organizacja wizyt turystycznych dla trzech grup, na terenie naszej części Borów. Jedna grupa będzie rekrutowana spośród mieszkańców obszaru, na którym działa LGD „Bory Tucholskie”. Warto dodać, że przewodnikami będą absolwenci kursu. Koszt uczestnictwa – 10,00 zł. Już dzisiaj zapraszamy mieszkańców naszej gminy.

Michał Bucholz
- Lider sekcji turystycznej