LogowanieClose

Slide 1

Lato w teatrze w Gostycynie

Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie informuje, że otrzymał dofinansowanie w kwocie 39 950zł na projekt pt. „Lokomotywa” z programu „Lato w teatrze” ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Koordynatorem zadania jest Barbara Piasecka. 

„Lato w teatrze” jest atrakcyjną ofertą teatralną dla uczniów, którzy z różnych przyczyn spędzą wakacje w swojej miejscowości. Projekt został zainicjowany w 2008 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i od sześciu lat jest koordynowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Teatralne półkolonie i warsztaty odbywają się między 28 czerwca a 31 sierpnia 2014 roku w trzydziestu miejscowościach w całej Polsce. Codziennie przez dwa tygodnie uczestnicy projektu pracują nad spektaklem pod opieką profesjonalnych artystów w sprofilowanych grupach: aktorskiej, scenograficzno-kostiumowej, muzycznej, dokumentacyjno-promocyjnej lub technicznej. Na koniec przedstawienie prezentowane jest w teatrze, domu kultury bądź przestrzeni miejskiej. Warsztaty są dla dzieci szansą na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie. Profesjonalni artyści mogą podzielić się  doświadczeniem zawodowym i zaprezentować swoje metody pracy, a także poznać potrzeby i wrażliwość młodej widowni.

Czytaj więcej: Lato w teatrze w Gostycynie

ZŁOTE GODY

W dniu 15 lipca 2014r. gościliśmy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Cekcynie parę Jubilatów obchodzącą 50 – tą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego Państwa Lidię i Ryszarda Doktor z Gołąbka.
Wójt Gminy Cekcyn Jacek Brygman dokonał  dekoracji MEDALAMI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE.
Państwo Lidia i Ryszard Doktor mają 2 córki, 2 wnuków i 2 wnuczki oraz 4 prawnuków (1 chłopiec i 3 dziewczynki). Pani Lidia pracowała w Bydgoszczy w Urzędzie Statystycznym a Pan Ryszard w Klubie Sportowym Zawisza. Jubilaci bardzo lubią grać w karty, zaznaczają, że są dwiema przeciwnościami, dzięki czemu ich życie nie jest nudne. Pani Lidia bardzo lubi pracę na świeżym powietrzu i ruch.
Pogodnym Jubilatom raz jeszcze składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i spełnienia wszystkich marzeń oraz uśmiechu na każdy dzień wspólnego życia 
Szanowni Jubilaci Państwo Lidia i Ryszard Doktor.
Jubilaci z Wójtem Gminy Cekcyn Jackiem Brygmanem oraz Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzatą Behrendt.

Cekcyn wysoko w rankingu samorządów "Rzeczpospolitej"

Bardzo miło nam poinformować o zajęciu przez gminę Cekcyn 10 miejsca w Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" w kategorii gmin wiejskich.
Od zeszłorocznej edycji awansowaliśmy o 9 oczek.

"Rzeczpospolita" Ranking Samorządów publikuje od 2005 roku, jak dotąd jest to najwyższa zajęta przez cekcyński samorząd lokata. Jesteśmy również najlepsi w województwie kujawsko-pomorskim.

Od 10 lat metoda wyłaniania zwycięskich samorządów jest prawie identyczna. Najpierw Kapituła konkursu analizuje twarde dane z Ministerstwa Finansów, następnie do gmin, które przeszły I etap wysyłana jest ankieta, w której samorządy odpowiadają na pytania dotyczące m.in. wydatków na realizację grantów dla organizacji pozarządowych, wydatki mieszkaniowe na jednego mieszkańca, wyników testów szóstoklasistów i gimnazjalistów oraz pytania dotyczące spraw zarządzania gminą.

Pamiątkowe dyplomy zostały wręczone laureatom przez prof. Jerzego Buzka   podczas warszawskiego spotkania X Jubileuszowej Edycji Rankingu Samorządów, które odbyło się 14 lipca br.

Wysokie rankingowe miejsce bardzo cieszy i jest powodem do dalszej pracy na rzecz rozwoju naszej lokalnej społeczności.

 

Nowy znak na mapie drogowej powiatu tucholskiego

 

 

 

Z inicjatywy Fundacji Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego „Cisowy Fyrtel” z Wysokiej opracowany został znak E-22c „informacje o obiektach turystycznych”, który prowadzi do Rezerwatu Cisów Staropolskich w Wierzchlesie. Opracowanie graficzne tablicy sfinansowała fundacja natomiast zakup dwóch znaków możliwy był dzięki wyłożeniu pieniędzy przez Gminę Cekcyn i Nadleśnictwo Zamrzenica. Jest to dobry przykład partycypacji w kosztach trzech sektorów: samorządu, przedsiębiorstwa i organizacji pozarządowej. Znaki zostały ustawione przy drodze wojewódzkiej nr 240 nieopodal skrzyżowania Wierzchucin-stacja Błądzim. Dzięki uprzejmości nadleśniczego Adama Wendy, znaki postawiono na działce należącej do Lasów Państwowych.

 

 

 

Poszukiwanie skarbów w Gminie Cekcyn


 BIP 


  

GOPS w Cekcynie
Borowiacki portal agroturystyczny

CekcynNet

aktywna wieś

Internet na Wsi