LogowanieClose

Slide 1

Zapraszamy do konsultacji programu współpracy Gminy Cekcyn z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Cekcyn z dnia 06 lipca 2016 r.

na podstawie uchwały Nr XXXVII/304/10 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sposobu konsultacji aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Czytaj więcej: Zapraszamy do konsultacji programu współpracy Gminy Cekcyn z organizacjami pozarządowymi na 2017...

Zakaz wstępu do lasów Leśnictwa Świt

Nadleśnictwo Tuchola informuje, że na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) został wprowadzony zakaz wstępu na obszary leśne Leśnictwa Świt. Zakaz nie dotyczy pola biwakowego. Powodem wprowadzenia zakazu są uszkodzenia drzew, które stwarzają niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi.
Zakaz obowiązuje od dnia 28.06.2016 r. do odwołania.

Podsumowanie XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich

W ubiegły piątek tj. 1 lipca br. podsumowaliśmy XV Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich Chełmno - Rio de Janerio 2016.

Czytaj więcej: Podsumowanie XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich

Ogólnopolskie Dni NATO - Festyn w Toruniu

W dniach 8-9 lipca 2016 w Toruniu odbędzie się Festyn Militarny - Ogólnopolskie Dni NATO.

Szczegóły w załączniku.

KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

UWAGA  PRZEDSIĘBIORCY!


Przypominamy, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz 584 z pózn. zm.) dokonanie wpisu do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), zarówno w zakresie rozpoczęcia, prowadzenia działalności gospodarczej jak i jej zaprzestania jest
całkowicie bezpłatne.

Poniżej publikujemy link do komunikatu Ministerstwa Rozwoju

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?D;15bc8aee-0cbc-47a4-8a5b-f8bf81781457


 BIP 


  

GOPS w Cekcynie
Borowiacki portal agroturystyczny

CekcynNet

aktywna wieś

Internet na Wsi