W związku z rozpoczynającą się realizacją współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cekcyn” – Gmina Cekcyn składa zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia, na zakup usług określonych pod nazwą: „Personel zatrudniony wyłącznie do realizacji projektu/zarządzanie” – 24 miesiące.

zapytanie ofertowe - pobierz

formularz ofertowy - pobierz