Artykuł ukazał się w wydaniu Biuletynu Informacyjnego Gminy Cekcyn - grudzień 2018 r.

            Rok akademicki 2018/2019 UTW WSG filia w Cekcynie zainaugurowany został 8 października br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie.
Życzenia "owocnej" nauki w nowym roku akademickim złożyli Słuchaczom Uniwersytetu, Wójt Gminy Cekcyn Jacek Brygman oraz prof. WSG dr inż. Cezary Kościelak, który wygłosił również wykład inauguracyjny "O niezwykłych właściwościach ziół". 

20 października 2018 r. (sobota) w świetlicy wiejskiej w Wysokiej odbyło się szkolenie pn.: „Zasoby przyrodniczo-historyczno-kulturowe Borów Tucholskich”.

W dniach 29.09 - 1.10.2018 r. grupa 46 osób (w przewadze Słuchacze UTW WSG filia w Cekcynie) wzięła udział w wycieczce na Hel.