W dniach 23-24.01.2014 w Warszawie odbyły się warsztaty projektowe.
Głównym celem spotkania było  wypracowanie programu, metod i narzędzi  pozwalających upowszechniać różnorodne zajęcia, warsztaty i spotkania prowadzone przez seniorów-wolontariuszy na rzecz małych dzieci (do +/- 10 lat).
Warsztat miał charakter nieformalny, połączony z wymianą doświadczeń i planowanych działaniach uczestników.
W warsztacie uczestniczyły Magdalena Pawłowska i Felicyta Król-Pawelska.
W dniu 28.02.2014 r. odbyło się pierwsze spotkanie lokalne TOY w Cekcynie.
Spotkanie poprzedziły indywidualne rozmowy i zbieranie pomysłów, ponieważ nie wszystkie zainteresowane seniorki mogły uczestniczyć we wspólnej pracy (choroba, sanatorium itp.). Spotkanie odbyło się w nowym obiekcie Gimnazjum w Cekcynie. Nową placówkę pokazał nam wicedyrektor Jerzy Jaroch.
Tekst i fot. Felicyta Król-Pawelska

Na spotkanie zaproszone były również zainteresowane instruktorki świetlic wiejskich oraz animatorki Grup Zabawowych.

Ustalone zostały główne moduły działań:

  • Warsztaty plastyczne
  • Spotkania z książką
  • Dziedzictwo kulturowe

Na spotkaniu przygotowaliśmy plan działań w zakresie edukacji plastycznej: 

1.Warsztaty plastyczne dla seniorów, zainteresowanych instruktorek i animatorek – przygotowanie „kadry” do zajęć z dziećmi. Warsztaty odbędą się w Pracowni Plastycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie.

2.Spotkania z dziećmi  do 3 roku życia wraz z rodzicami - Plastyczne poranki  - w świetlicach wiejskich, przedszkolu.

3.Warsztaty dla dzieci 4-6 i powyżej 6 roku życia – Popołudnia 

w świetlicy.

4.Warsztaty  plenerowe

5.Plastyczne akcje wspomagające realizację różnych projektów  dla dzieci  

w gminie

6.Plastyczne happeningi na różnych imprezach gminnych (m.in. festyny sołeckie, festiwal teatralny świetlic wiejskich).

Na kolejnych spotkaniach pracować będziemy nad kolejnymi modułami.