Kolejny finał konkursu o "Cisową gałązkę" tradycyjnie już poprzedziły warsztaty poetyckie, które odbyły się w piatek 20 sierpnia. Prowadzili je Mariola Furmaniak, Kazimierz Rink oraz Grażyna Wojcieszko. Mateusz Brucki oraz Kinga Gabrych zaprezentowali sowje tomiki wierszy.

Uczestnicy warsztatów dla piszących

Kinga Gabrych podpisująca tomik wierszy Grażynie Wojcieszko, która była jedną z osób prowadzących zajęcia

Mateusz Brucki składający dedykacje, obok Kazimierz Rink

Warsztaty poprzedziły IV finał konkursu poetyckiego "o Cisową gałązkę", który odbył się w sobotę 21 sierpnia w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie. Uczestników przywitała Zyta Ważna, Kierownik Biblioteki. Protokół komisji przedstawił Kazimierz Rink, przewodniczący jury. W tym roku "Cisową gałazkę" otrzymała Dorota Cyran z Warszawy, która niestety nie mogła przybyć na uroczystość. Nagrodę główną o wartości 300 zł ufundowała Rada Gminy w Cekcynie. Z osób wyróżnionych gościliśmy Toamsza Kolowca z Lublina oraz Kingę Gabrych z Tucholi, która otrzymała specjalne wyróżnienie.

Wiersze osób wyróżnionych które nie dojechały na finał, przeczytała Kinga Słomińska. Gościnnie wystąpił Mateusz Brucki ze Starogardu Gdańskiego, laureart I-szej edycji konkursu, który zaprezentował swój drugi tomik.

Słowa uznania i podsziękowania iza działaność i promocję gminy skierowane do biblioteki usłyszeliśmy ze strony Wójta Gminy Jacka Brygmana. Uroczystość konkursowa była również okazją do zaprezentowania tomiku poezji, wydanego na tę uroczystość przez bibliotekę. O publikacji, która zawiera wiersze nagordzone i wyróżnione w trzech poprzednich edycjach mówiła bibliotekarka Anna Meler.

Gościem specjalnym była Alicja Szoda, poetka ze Szczecina, pochodząca z Borów Tucholskich, która zaprezentowała kilka wierszy, a po zakończeniu uroczystości podpisywała swoje tomiki. Oprawę muzuczną uroczystości stworzyły: Renata Górecka - śpiew, Anna Filipska- fortepian oraz Ada Siewaszewicz, Marta Dominikowska i Paulina Dominikowska - gitara i śpiew.

Po uroczystości można było nabyć tomik wydany przez bibliotekę. Uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. 

Uczestnicy uroczystości

Wszystkich przywitała Zyta Ważna, Kierownik Biblioteki

Protokół komisji przedstawił Kazimierz Rink

Tomasz Kolowca zaprezentował nagrodzony wiersz

Kinga Gabrych otrzymała specjalne wyróżnienie

Kinga Słomińska przeczytała wiersze osób nagordzonych

Słowa podziękowania dla biblioteki złożone na ręce pani Zyty Ważnej

Mateusz Brucki zaprezentował swój drugi tomik

Anna Meler opowiedziała o tomiku poezji wydanym przez bibliotekę

Jadwiga Gromowska przeczytała dwa wiersze Alicji Szody

Alicja Szoda - gość specjalny, poetka ze Szczecina

Organizatorzy uroczystości, osoby nagrodzone w konkursie, członkowie jury