W sobotę, 20 sierpnia, odbył się finał konkursu poetyckiego. Już po raz piąty młodzi piszący (a było ich w tym roku 65.) rywalizowali ze sobą o symboliczną "cisową gałązkę".

Wszystkich przywitała Zyta Ważna, Kierownik Biblioteki. Powiedziała też kilka słów o gościu specjalnym, Kazimierzu Żarskim, będącym również jednym z jurorów konkursu, który uświetnił spotkanie śpiewając ballady i grając na gitarze. Po tym krótkim wstępie Grażyna Wojcieszko i Elżbieta Kotras, które również wchodziły w skład Komisji Konkursowej, podzieliły się swoimi wrażeniami i uwagami odnośnie nadesłanych wierszy.

Bibliotekarka, Anna Meler, przedstawiła protokół jury. Wśród osoób wyróżnionych znalazły się Róża Zalewska z Krakowa - za wiersz "Rozstanie po żniwach" (która poproszona została o przeczytanie swojego utworu), Marta Różańska z Czeskiego Cieszyna za wiersz "Oda do cytryny" oraz Weronika Grygielska z Lublina za wiersz "demityzacja". Specjalne wyróżnienie przyznane zostało Agnieszce Olińskiej z Bojanowa za wiersz zaczynający się od słów "patrzy na siebie" i Katarzyna Baranowska z Białaczowa za wiersz "Bory Tucholskie". Ponieważ wyróżnione osoby nie mogły przyjechać na finał konkursu, ich wiersze przeczytały Jagwiga Gromowska i Kinga Słomińska.

Nagrodę główną - "cisową gałązkę" 2011 otrzymała Anna Magdalena Kołodziej z Będzina za wiersz "Pożegnanie z Zielonym". Z racji nieobecności autorki wiersz przeczytał Mateusz Brucki, który był laureatem pierwszej edycji tego konkursu w 2007 roku.

Za współfinansowanie nagrody głównej zostały skierowane słowa podziękowania do Waldemara Romanowskiego Dyrektora Banku Spółdzielczego w Koronowie Oddział w Cekcynie.

Tegoroczny piąty finał konkursu był okazją do wydania tomiku, zawierającego wiersze nagrodzone w roku 2010 i 2011. Był on również jedną z nagród dla osób wyróżnionych w tych ledycjach konkursu oraz dla tych, którzy pomogli przy jego wydaniu. I do tych osób zostały skierowane osobne podziękowania:

- na ręce Doroty Gromowskiej, Starosty Tucholskiego oraz Felicyty Król-Pawelskiej za finansową pomoc przy wydaniu tomiku poezji,

- Marii Sierosławskiej-Furs za zaprojektowanie okładki i ilustracji zawartych w tomiku.

Słowa podziękowania należą się również:

- Komisji Konkursowej: Grażynie Wojcieszko, Elżbiecie Kotras, Jerzemu Jarochowi, Kazimierzowi Rinkowi, Wjciechowi Ziółkowskiemu i Kazimierzowi Żarskiemu,

- Mariuszowi Jaśtakowi z Wydawnictwa Muza S.A w Warszawie za nagrody książkowe wykorzystane w konkursie.

Do bibliotekarek słowa podziękowania i uznania za pracę włożoną w przygotowanie konkursu i tomiku przekazali również Dorota Gromowska, Starosta Tucholski  oraz Justyna Gackowska, Skretarz Gminy i Tomasz Borta, Przewodniczący Rady Gminy w Cekcynie.

Na zakończenie spotkania kilka swoich wierszy zaprezentował Mateusz Brucki, a Kazimierz Żarski zaśpiewał balladę, po wysłuchaniu której uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na kawę i słodki poczęstunek.

Goście oraz organizatorzy konkursu

 

Uczestnicy spotkania

Wszystkich  przywitała Zyta Ważna

Kazimierz Żarski śpiewał ballady i grał na gitarze

Grażyna Wojcieszko i Elżbieta Kotras opowiedziały o refleksjach i wnioskach, jakie nasunęły im się po przeczytaniu konkursowych wierszy

 

Elżbieta Kotras - jedna z jurorek

 

 Anna Meler przedstawiła protokół jury

Róża Zalewska z Krakowa - wyróżniona w konkursie - czyta swój wiersz

Jadwiga Gromowska czytająca konkursowe wiersze

Kinga Słomińska przeczytała wiersze osób, które otrzymały specjalne wyróżnienia

Mateusz Brucki - laureat I-szej edycji konkursu, przeczytał kilka swoich wierszy

Podziękowania ze strony Władz Gminy

Kilka słów powiedziała również Dorota Gromowska, Starosta Tucholski

 

Maria Sierosławska-Furs autorka ilustracji do tomiku