Rok 2015 rozpoczęliśmy zabawą karnawałową w Bysławiu. Zabawa odbyła się 24 stycznia 2015 roku. Organizatorem był Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 2 w Cekcynie wspólnie z Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 6 z Bysławia. Bawiliśmy się od godz 1500 do 2100. Przybyło 120 osób.
Tekst i zdjęcia przygotowała pani Felicyta Król-Pawelska

WYCIECZKA ROWY 2014


KONCERT CHÓRU MĘSKIEGO "CECYLIA" Z BUKOWCA - 5.07.2014


PIKNIK SENIORA W CEKCYNIE


WYCIECZKA DO WŁADYSŁAWOWA - 6.08.2014 r.


PIKNIK INTEGRACYJNY W LUBIEWIE - 9.08.2014


WYCIECZKA DO MALBORKA- 19.08.2014 r.WYCIECZKA DO SZYMBARKU - 27.08.2014 
WYCIECZKA W BIESZCZADY - 18.09-21.09. 2014 r.
Uczestniczyliśmy również w uroczystościach Dnia Seniora (23.10.2014 r.) w Tucholskim Ośrodku Kultury w Tucholi, na zaproszenie Stowarzyszenia Klubu Seniora "Jesień", oraz uroczystości 45-lecia Stowarzyszenia Klubu Seniora "Wrzos" w Świeciu w dniu 22.10. 2014 r.

SPOTKANIE WIGILIJNE W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W CEKCYNIE, na którym wystapiła grupa przedszkolaków z Przedszkola Gminnego w CekcynieSPOTKANIE SYLWESTROWE W OŚRODKU TURYSTYCZNYM "JARZĘBINA" W CEKCYNIE


Tekst i zdjęcia przygotowała Pani Felicyta Król-Pawelska

W dniu 17.09.2014 r. w trakcie uroczystości Jubileuszu 55-lecia Miejskiej Organizacji PZERiI w Tucholskim Ośrodku Kultury Złotą Odznaką Honorową odznaczona została Pani Irena Babińska - Jaśtak 

Tekst przygotowała Pani Felicyta Król-Pawelska

Aktualne władze Koła nr 2 w Cekcynie  wybrane zostały na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 21.11.2012 r. :

PRZEWODNICZACA -   Irena Babińska –Jaśtak

ZASTĘPCA -  Łucja Szymańska

SEKRETARZ - Elżbieta Glazik

SKARBNIK -   Krystyna Romanowska (od X.2014r. – po śmierci p. Krystyny 

                     Romanowskiej obowiązki objęła Pani Krystyna Włoch)

CZŁONKOWIEZofia Klewicz, Krystyna Welsandt

Tekst i zdjęcia przygotowała pani Felicyta Król-Pawelska

Polski Zwiazek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.


Zwiazek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, jest organizacja pozarzadowa, dobrowolna, samodzielna i neutralna pod względem politycznym, wyznaniowym, etnicznym i rasowym. Udziela pomocy swoim członkom w sprawach socjalno-bytowych tworzac w tym celu fundusze. Prowadzi zwiazkowa kasę pogrzebowa. Organizuje i prowadzi działalność kulturalna we wszystkich formach. Organizuje wycieczki, różne formy wypoczynku i rekreacji. Pomaga w organizacji form leczenia i rehabilitacji.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIAZKU:

Zarzad Główny  Odziały Okręgowe  Odziały Rejonowe  Koła

Krótko po utworzeniu miejskiej organizacji jej liczebność wynosiła 1300 członków. W chwili obecnej koło miejskie wspólnie z kołami w Śliwicach, Cekcynie, Lubiewie, Bysławiu i Gostycynie wchodzi w skład Oddziału Rejonowego, liczacego razem ok 500 członków. Jest to o wiele mniej niż na poczatku, ale i tak pozostajemy najwieksza organizacja, liczaca się na terenie gminy i powiatu tucholskiego.
Organizujemy pikniki, festyny, wycieczki, pielgrzymki, wczasy, wieczorki taneczne i spotkania z okazji różnych świat, rocznice itp. Działania te wspierane sa finansowo przez władze samorzadowe gminy i powiatu. Środki pozyskiwane sa poprzez PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), także od firm i sponsorów.
Serdecznie dziękujemy za otrzymane wsparcie firmom i instytucjom.