23 stycznia 2015 r.  w Obrowie odbył się XIII Konwent Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego na którym wybrano, na kolejną kadencję, nowych członków Prezydium Konwentu.

Fot. Archiwum UG Obrowo

 W spotkaniu udział wzięli: Marszałek Piotr Całbecki, Przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MinisterstwieRolnictwa i Rozwoju Wsi - Bartosz Szymański, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – Janusz Ostapiuk, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – Rafał Pietrucień, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – Elżbieta Siemiątkowska oraz główny specjalista Wojciech Kuraś, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – Krystyna Żejmo-Wysocka, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Dorota Hass, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu - Dorota Wróblewska,Zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy – Barbara Ptaszyńska, Starosta Toruński Mirosław Graczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Tomasz Zakrzewski, Radna Mirosława Kłosińska oraz członek Zarządu Rady Powiatu  Toruńskiego - Pan Mirosław Nawrotek.

Na spotkaniu wystąpili zaproszeni goście, którzy przedstawili następujące tematy:
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - Pani Dorota Hass omówiła problemy finansowe gmin w opiece społecznej.

Pan Bartosz Nowacki - Dyrektor Departamentu Transportu Publicznego i Inwestycji UM w Toruniu  przedstawił zadania samorządów dotyczące organizowania publicznego transportu zbiorowego w kontekście " Planu zrównoważonego rozwoju Publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego".

Omówione zostało również funkcjonowanie regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz polityka cenowa realizowana przez te podmioty w stosunku do gmin wiejskich.