W załączniku znajduje się odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej na stanowisko Konwentu Wójtów w sprawie dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.