Poniżej znajdują się odpowiedzi Departamentu Rozwoju Regionalnego na pytania zgłoszone przez gminy dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam Wójtów i Burmistrzów na kolejne posiedzenie Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich, które odbędzie się 22 września 2016 r. w Raciążku.
W załączniku znajduje się agenda spotkania.

                                                              Przewodniczący Konwentu
                                                                      Jacek Brygman

Szanowni Państwo ,
w załączniku znajduje się zaproszenie na Konwent wraz z agendą. Spotkanie odbędzie się 12 maja br. w miejscowości Łubianka, powiat toruński

Serdecznie zapraszam Burmistrzów i Wójtów

Przewodniczący Konwentu

    Jacek Brygman
   Wójt Gminy Cekcyn

    Posiedzenie XVI Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko - Pomorskiego odbył się 4 lutego w Gminie Lniano, do której zaprosiła Wójtów
i Burmistrzów Pani Zofia Topolińska - Wójt Gminy Lniano.
  W obradach wziął udział Wojewoda Kujawsko – Pomorski  Pan Mikołaj Bogdanowicz. Była to okazja do spotkania się z samorządowcami z województwa i wspólnej dyskusji nad sprawami dotyczącymi w szczególności obszarów wiejskich, m.in. finansowaniem zadań zleconych, zmianami w oświacie, czy bezpieczeństwem publicznym.

Szanowni Państwo ,
w załączniku znajduje się zaproszenie na Konwent wraz z agendą. Spotkanie odbędzie się 4 lutego br. w miejscowości Lniano, powiat świecki.

Serdecznie zapraszam Burmistrzów i Wójtów

Przewodniczący Konwentu

    Jacek Brygman
   Wójt Gminy Cekcyn