Poniżej znajdują się prezentacje przedstawione na XIX Konwencie Wójtów, który odbył się 19 stycznia 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.