W dniu 9 maja 2013r. w Cekcynie na lokalnym seminarium spotkali się przedstawiciele społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego w trakcie lokalnego seminarium.
W seminarium uczestniczyli przedstawiciele samorządów gmin Lubiewo, Gostycyn, Białe Błota, Sępólno Krajeńskie, Cekcyn oraz Starostwa Powiatowego w Tucholi

Zaproszenie do udziału przyjęły następujące organizacje pozarządowe:

Fundacja Edukacyjne Drogi Polek i Polaków z Torunia

Koronowskie Stowarzyszenie Oświatowe „CORONA” z Koronowa

Stowarzyszenie SZANSA z Żabiej Woli

Fundacja Kreatywnej Edukacji z Bydgoszczy

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Sołectwa Krzywogoniec

Stowarzyszenie Agrorozwoju Sołectwa Małe Gacno „Jagoda”

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Cekcyn

Stowarzyszenie „DOROŚLI – DZIECIOM” z Sępólna Krajeńskiego

Uczestnikami byli również:

Klub Dziecięcy Smerfuś z Dobrcza, Prywatny Punkt Opieki „Bajkowa Kraina”z Cekcyna oraz animatorki świetlicowych grup zabawowych i  edukacyjno-zabawowych  Gminy Cekcyn.
W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A.Komeńskiego - prezes Zarządu Teresa Ogrodzińska oraz  koordynatorka projektów Katarzyna Paterek.

Celem spotkania było zaznajomienie uczestników z modelowaniem i przykładami dobrej współpracy pomiędzy JST i NGO na rzecz małych dzieci w kontekście obowiązujących aktów prawnych.

Omawiane problemy dobrej współpracy organizacji pozarządowych i jednostek samorządów terytorialnych świadczyły o potrzebie wymiany doświadczeń i pomysłów a przykłady dobrych praktyk pokazały ogromne znaczenie takiej współpracy.

Seminarium realizowane było w ramach projektu „PREMD Wzmocnienie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizatorami spotkania było Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej oraz Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz.

W przerwie obrad uczestnicy gościli w Gminnym Ośrodku Kultury na spektaklu „Ziemia jest wielką jabłonią”, przygotowanym przez świetlice wiejskie we współpracy z GOK-iem w ramach VI Festiwalu Teatralnego Świetlic Wiejskich Gminy Cekcyn.

Część gości pozostała w naszej gminie do piątku. Odwiedziliśmy świetlice wiejskie w Nowym Suminie i Małym Gacnie oraz obiekt STAREJ SZKOŁY w Trzebcinach.

Więcej informacji na www.tmzc.org.pl

Felicyta Król - Pawelska