W nawiązaniu do spotkania które odbyło się w dniu 20 czerwca br. odnośnie OZE, informujemy że osoby zainteresowane przystąpieniem do programu na zmienionych zasadach tj. dofinansowanie do wysokości 50% wydatków kwalifikowanych (bez podatku VAT) zobowiązani są do ponownego wypełnienia ankiety w terminie do 25 czerwca 2018r. Ankieta dostępna jest w Urzędzie Gminy pokój nr 26 lub na stronie http://globaleco.pl/ankieta/ Nie wypełnienie ankiety w w/w terminie oznaczać będzie rezygnację z programu.

Więcej informacji o programie, w tym również prezentacja ze spotkania można uzyskać pod adresem: http://globaleco.pl/oze/