Od 11 września 2019 r. 29 mieszkańców gminy Cekcyn w wieku powyżej 60 roku życia uczestniczyło w Programie zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim.

   Seniorzy aktywnie brali udział w treningach aktywności fizycznej (ćwiczenia sprawności krążeniowo-oddechowej, siły mięśniowej, gibkości i równowagi) 3 razy w tygodniu na hali widowiskowo-sportowej w Cekcynie.

Przeszli badania kwalifikacyjne i kontrolne (tj. badania ogólnolekarskie, testy sprawnościowe, skład ciała, EKG) oraz wzięli udział w prelekcji nt. aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, które przeprowadził koordynator Programu - Regionalny Ośrodek Medycyny Sportowej SPORTVITA Sp. z o.o. z Bydgoszczy

11 grudnia 2019 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów uznania seniorom za udział w Programie,

podziękowań trenerom oraz zakończenie i podsumowanie realizowanych zajęć.

Program realizowany był ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z Samorządem Gminy Cekcyn.

   Zatem, jak powiedział niegdyś rzymski poeta Juwenalis "w zdrowym ciele - zdrowy duch" i oby jak najwięcej seniorów z terenu naszej gminy wyznawało tę dewizę.