W załączeniu zarządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych