21 lipca 2020 r. w sali Urzędu Gminy w Cekcynie odbyło się czwarte posiedzenie Gminnej Rady Seniorów. Głównym tematem spotkania była kontynuacja organizacji samopomocy senioralnej i lokalizacja planowanych do zakupienia „skrzynek pomysłów i wniosków”.

         Aby dokładniej rozpoznać potrzeby seniorów z terenu naszej gminy, na spotkanie zaproszono przewodniczącą Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr 2, p. Irenę Babińską-Jaśtak. Do pomocy seniorom zaproponowano włączenie młodzieży ostatnich klas Szkoły Podstawowej w Cekcynie we współpracy z dyrektorem szkoły oraz harcerzy w porozumieniu z Hufcem w Tucholi. Istotnym tematem spotkania były propozycje do IV edycji konkursu grantowego „Moja Mała Ojczyzna”, którego organizatorem jest Fundacja BGK.  Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów p. Michał Bucholz wyraził chęć napisania wniosku. Ewentualne pozyskane fundusze pozwoliłyby na realizację zadań Gminnej Rady Seniorów. W wyniku dyskusji zaproponowano zadania do realizacji m.in.: rozmieszczenie w centrum Cekcyna donic z kwiatami, umieszczenie na terenie gminy pojemników na zakrętki, konserwacja figury patrona Cekcyna św. Rocha,  odnowienie „witaczy”. Innymi zadaniami, które pozytywnie wpłynęłyby na wizerunek Cekcyna wśród mieszkańców i gości to m.in.: zorganizowanie toalety ogólnodostępnej np. przy cmentarzu, nawiązanie kontaktu z właścicielem młyna celem przygotowania go do zwiedzania przez uczniów i przyjezdnych. Wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu jednogłośnie zarekomendowali władzom samorządowym Gminy Cekcyn przystąpienie do kampanii społecznej „Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji”.

         Następne spotkanie zaplanowano na miesiąc wrzesień br.

 Grażyna Żółkiewicz
Członek Gminnej Rady Seniorów w Cekcynie