Gminne Biuro Spisowe informuje, że w Urzędzie Gminy Cekcyn (pokój nr 25 – II piętro) funkcjonować będzie wydzielone stanowisko komputerowe do samospisu w Narodowym Spisie Rolnym 2020. Celem funkcjonowania ww. punktu jest umożliwienie realizacji obowiązku spisowego użytkownikom gospodarstw rolnych w formie samospisu.

 

Samospis internetowy (CAWI) jako metoda obligatoryjna będzie dostępna w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji GUS.

 

Aplikacja do samospisu udostępniona zostanie również na stronie internetowej GUS i stronie: spisrolny.gov.pl.