10 września 2020 roku w sali 25 Urzędu Gminy w Cekcynie odbyło się V posiedzenie Gminnej Rady Seniorów. W posiedzeniu uczestniczyli również: p. Maria Jagła-Bonk Prezes Klubu Seniora „Cisowianie”,  p. Jan Bonk Sekretarz Klubu Seniora „Cisowianie”, p. Halina Fryca Sekretarz Gminy, p. Ilona Lesikowska Koordynator UTW WSG filia w Cekcynie.

      Prezes Klubu Seniora „Cisowianie” opowiedziała o ciekawych formach działalności Klubu oraz przedstawiła oczekiwania seniorów wobec Gminnej Rady i władz Gminy tj. zorganizowanie odpłatnej pomocy seniorom przy pracach domowych, których nie są w stanie wykonać samodzielnie, zamontowanie windy w budynku Urzędu Gminy, wykonanie oparć w ławkach w parku przy Kościele, zamontowanie poręczy przy zejściu z Gminnej Biblioteki Publicznej, nasadzenie nowych drzew w miejscu wyciętych. Poruszyła również temat dostępności badań medycznych dla seniorów.

Do większości oczekiwań odniosła się Sekretarz Gminy, która stwierdziła, że planowany remont Urzędu Gminy uwzględnia zamontowanie windy dla interesantów, w ławkach w parku zostaną zamontowane oparcia, jeśli tylko nie będzie przeszkody projektowej, nie będzie też problemu z zamontowaniem poręczy przy zejściu z biblioteki. Zwróciła się jednak z prośbą do Gminnej Rady o wskazanie miejsc nasadzeń i miejsc na postawienie nowych ławek poprzez stworzenie mapy. Taka „mapa” nasadzeń i miejsc na nowe ławki miałaby zostać przygotowana przez sekcję turystyczną działającą przy cekcyńskim UTW. Odpłatna pomoc seniorom zostanie przedyskutowana z firmami usługowymi w Cekcynie.

Gminna Rada na posiedzeniu jednogłośnie przyjęła uchwały w sprawie:
- finansowania szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Cekcyn powyżej 60 roku życia od 2021 roku. Wiąże się to jednak z napisaniem programu profilaktyki zdrowotnej, który musi zostać pozytywnie zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
- zamontowania skrzynek na wnioski i uwagi zgłaszane przez osoby starsze, rozmieszczonych we wszystkich sołectwach. Na zakup tych skrzynek Gminna Rada rekomenduje wpisanie do budżetu gminy na rok 2021 ok. kwoty 1700 zł.

      Kolejne posiedzenie zaplanowano na koniec listopada br.

Grażyna Żółkiewicz
Członek Gminnej Rady Seniorów w Cekcynie