Grantobiorca: Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Cekcyn
Tytuł operacji: „Budowa placu rekreacyjno – edukacyjnego w miejscowości Zalesie”
Cel operacji: Celem projektu jest zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej obszaru LSR poprzez budowę ogólnodostępnego i niekomercyjnego placu rekreacyjno – edukacyjnego w miejscowości Zalesie.
Zakres operacji: Projekt zakłada „Budowę placu rekreacyjno – edukacyjnego w miejscowości Zalesie”.

Plac rekreacyjny obejmuje budowę strefy relaksu i strefy zabaw, plac edukacyjny obejmuje budowę domków dla owadów i karmników dla ptaków.

Inwestycja realizowana będzie na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Stosowny wniosek złożony został w Starostwie Powiatowym w Tucholi w dniu 3 stycznia 2020r. Starosta Tucholski wydał zaświadczenie, że nie wnosi sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonywania robót budowlanych.

Plac rekreacyjno - edukacyjny składać się będzie z trzech stref:

  1. Strefa relaksu:

- zestaw ogrodowy: 2 kpl. (drewniany stół i dwie ławy z oparciem),

  1. Strefa edukacyjna:

- 1 domek dla biedronek,

- 1 domek dla motyli,

- 1 domek dla złotooków,

- 1 domek dla owadów uniwersalny,

- 2 karmniki dla ptaków,

- palisada drewniana do wygrodzenia rabatki na rośliny,

- tabliczki informacyjne 5 szt.

Teren w strefie edukacyjnej będzie utwardzony kostką brukową, aby osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich lub osoby z ograniczoną mobilnością ruchową mogły w pełni korzystać ze strefy edukacyjnej. Utwardzenie terenu nie jest elementem objętym projektem, jednak zostanie wykonane do czasu zakończenia realizacji niniejszego projektu.

  1. Strefa zabaw:

- 1 zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią,

- 1 huśtawka pojedyncza typu "bocianie gniazdo",

- 1 zjazd linowy,

Zakupione będą także dodatkowe elementy wyposażenia:

- 2 kosze na odpady stałe,

- 1 furtka drewniana ze słupkami drewnianymi,

- 1 tablica z regulaminem placu zabaw

Z placu rekreacyjno - edukacyjnego korzystać będą zarówno mieszkańcy miejscowości Zalesie, jak i przyjezdni turyści. Będą to głównie dzieci, (czyli osoby z grupy defaworyzowanej - osoby do 35 roku życia). Plac zabaw, który powstanie w miejscowości Zalesie będzie zarówno ogólnodostępny jak i niekomercyjny (nie będą pobierane opłaty za korzystanie z infrastruktury rekreacyjno -edukacyjnej).

Efekty: Realizacja projektu przyczyni się zatem do osiągnięcia wskaźnika produktu LSR: liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach środków LSR – 1 szt. Odpowiadający wskaźnikowi produktu wskaźnik rezultatu, tj. liczba osób korzystających z nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 195 osób (zgodnie z LSR wartość wskaźnika liczona jest jako liczba osób zamieszkujących w miejscowości, w której powstała infrastruktura).
           
Wartość dofinansowania: 26.000 zł.

Umowa o powierzenie grantu nr 1/2020/G/PROW/07 zawarta w dniu 05.10.2020 r. w Tucholi zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Cekcyn z Partnerstwem „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”.

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 „Dekel do borowiackiej grapy” wdrażanej przez Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.