Szanowni Mieszkańcy Ostrowa, Krzywogońca i Zdrojów,
serdecznie dziękujemy za mobilizację i oddanie głosów na zagospodarowania terenu
w swoich miejscowościach.

Ze względu na to, że w ogłoszonym konkursie wpłynęła jedna oferta na każdą lokalizację, zgodnie z pkt. 5 ust. 1 Regulaminu konkursu oferta musi zostać zatwierdzona przez Mieszkańców do realizacji.

W Ostrowie za realizacją zgłoszonej w konkursie koncepcji zagłosowało łącznie 50 osób,
z czego 49 głosów było ważnych.

Mieszkańcy Krzywogońca oddali 48 głosów opowiadających się za realizacją przedstawionej w plebiscycie koncepcji.

W Zdrojach, w wyniki przeprowadzonego głosowania oddano 51 głosów, które poparły realizację zadań założonych w konkursowej propozycji.

W dalszej kolejności na wybrane koncepcje zostanie przygotowana dokumentacja projektowa. Natomiast na zakres zawarty w konkursowych koncepcjach, wybranych do realizacji przez Mieszkańców poszczególnych miejscowości zostanie złożony wniosek
o dofinansowania w ramach konkursu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W załączniku znajdują się: Zarządzenie Wójta Gminy  Cekcyn w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu architektonicznego oraz przeprowadzenia plebiscytu na najciekawszy projekt oraz Protokół Komisji Konkursowej z rozstrzygnięcia konkursu architektonicznego oraz przeprowadzenia plebiscytu.

Monika Szczęsna
UG w Cekcynie