Wójt Gminy Cekcyn informuje, że w 2019 roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową. Zgodnie z jej zapisami, od 1 września 2019 roku obowiązuje zakaz spalania węgla brunatnego, mułów, flotokoncentratów, miału węglowego (do 3 mm) i mokrej biomasy (np. drewno niesezonowane).

Dla istniejących kotłów pozaklasowych tzw. "kopciuchów" zakaz eksploatacji zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku, a dla kotłów klasy 3 i 4 od 1 stycznia 2028 roku. Ogrzewacze (instalacje wydzielające ciepło bezpośrednio np. kominki, piece kaflowe, platy itp.), które nie spełniają wymagań ekoprojektu lub ich sprawność cieplna wynosi poniżej 80%, od 1 stycznia 2024 roku muszą zostać wymienione lub doposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.

Uchwała nakłada też na mieszkańców obowiązek posiadania świadectwa jakości używanego paliwa stałego.

Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego i dotyczy zarówno osób fizycznych jaki i przedsiębiorców. Dotyczy więc budynków mieszkalnych ale także budynków gospodarczych, szklarni, lokali usługowych czy zakładów przemysłowych. Ograniczenia obejmują wszystkie instalacje w których następuje spalanie paliw, między innymi w ramach procesów produkcyjnych, gastronomii, wędzarni, suszarni itp. Zgodnie z art. 96 ust. 8 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z zakresu regulacji niniejszej uchwały wyłączone są instalacje dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Jednocześnie informuję, że osoby planujące wymianę kotłów mogą się ubiegać o dofinansowanie do takiego zadania w ramach rządowego programu "Czyste Powietrze".