Wójt Gminy Cekcyn ogłasza nabór na wolne stanowisko instruktora w świetlicy wiejskiej w Ludwichowie. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub pocztą na adres urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.02.2013 r.
Więcej informacji na stronie www.bip.cekcyn.pl, zakładka Aktualności, a także u P. Justyny Wilkiewicz pod nr tel. 52 33 47 555