W związku z realizacją współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Cekcyn” – Gmina Cekcyn składa
publiczną ofertę podjęcia współpracy w ramach pozycji: Wydatki na pokrycie kosztów usług prawniczych (Pzp) .

Szczegółowe informacje oraz formularz ofertowy w załącznikach.
 
Zapraszamy do złożenia oferty.

zapytanie ofertowe - pobierz

formularz ofertowy - pobierz