W związku ze złożonym przez jednego z oferentów zapytaniem dotyczącego publicznej oferty podjęcia współpracy w ramach pozycji: Wydatki na pokrycie kosztów usług prawniczych (Pzp)  w związku z realizacją współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Cekcyn” – Gmina Cekcyn zamieszcza treść pytań i udzielone odpowiedzi.

Treść pytań i udzielonych odpowiedzi.

Pytanie dodatkowe z dnia 17.12.2013r.