Zapraszamy do składania uwag do nowego rozkładu jazdy pociągów na linii Bydgoszcz - Tuchola oraz nowego rozkładu autobusów na trasie Wierzchucin - Zielonka - Małe Gacno - lipowa - Śliwice - Tleń. Ze względu na ważność sprawy, prosimy  o jak najszybsze składanie uwag, które prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do 4 stycznia 2021 r.

W załącznikach znajdują się:

  1. Wystąpienie Wójta Gminy Cekcyn do Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie likwidacji połączeń kolejowych z 16 grudnia 2020 r.
  2. Nowy rozkład jazdy PKP na linii 208 - obowiązujący od 13.12.2020 r.
  3. Rozkład jazdy autobusów na trasie Wierzchucin - Tleń

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami prasowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na temat transportu publicznego w naszym województwie.

  1. Nikt nie zostanie bez dojazdu
  2. Komunikat w sprawie wypowiedzi członków kolejowych związków zawodowych i prezesa Polregio
  3. Komunikat w sprawie kolejowych przewozów pasażerskich

 

Szanowni Mieszkańcy Ostrowa, Krzywogońca i Zdrojów,
serdecznie dziękujemy za mobilizację i oddanie głosów na zagospodarowania terenu
w swoich miejscowościach.

Ze względu na to, że w ogłoszonym konkursie wpłynęła jedna oferta na każdą lokalizację, zgodnie z pkt. 5 ust. 1 Regulaminu konkursu oferta musi zostać zatwierdzona przez Mieszkańców do realizacji.

W Ostrowie za realizacją zgłoszonej w konkursie koncepcji zagłosowało łącznie 50 osób,
z czego 49 głosów było ważnych.

Mieszkańcy Krzywogońca oddali 48 głosów opowiadających się za realizacją przedstawionej w plebiscycie koncepcji.

W Zdrojach, w wyniki przeprowadzonego głosowania oddano 51 głosów, które poparły realizację zadań założonych w konkursowej propozycji.

W dalszej kolejności na wybrane koncepcje zostanie przygotowana dokumentacja projektowa. Natomiast na zakres zawarty w konkursowych koncepcjach, wybranych do realizacji przez Mieszkańców poszczególnych miejscowości zostanie złożony wniosek
o dofinansowania w ramach konkursu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W załączniku znajdują się: Zarządzenie Wójta Gminy  Cekcyn w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu architektonicznego oraz przeprowadzenia plebiscytu na najciekawszy projekt oraz Protokół Komisji Konkursowej z rozstrzygnięcia konkursu architektonicznego oraz przeprowadzenia plebiscytu.

Monika Szczęsna
UG w Cekcynie

 

 

Realizacja projektu „Promocja obszaru LSR poprzez stworzenie bazy narzędzi informacyjno – promocyjnych”.

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo „Bory” w koordynacji z Gminą Lubiewo realizuje operację pn.  „Promocja obszaru LSR poprzez stworzenie bazy narzędzi informacyjno – promocyjnych”. Projekt został złożony w odpowiedzi na ogłoszenie Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” o naborze wniosków na wsparcie operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Autorkami projektu i bezpośrednimi realizatorkami są Wioletta Szymczak i Paulina Cielpuch.

Tytuł operacji: Promocja obszaru LSR poprzez stworzenie bazy narzędzi informacyjno – promocyjnych

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1057) Wójt Gminy Cekcyn ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.

Zgłoszenia należy składać na formularzu (podpisanym przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej), stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do 13 stycznia 2021 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Cekcyn, pokój nr 24, II piętro lub pocztą na adres Urząd Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn.