Życzenia Wielknocne dla Mieszkańców od Przewodniczącego Rady Gminy Pana Tomasza Borty i Wójta Gminy Cekcyn.

   VI posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Cekcynie, które odbyło się w środę, 31 marca 2021 r., było pierwszym posiedzeniem zorganizowanym w zdalnym trybie obradowania. Na pochwałę zasługuje fakt, iż członkowie Rady doskonale poradzili sobie z obsługą zdalnej aplikacji.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady w pełnym składzie oraz Halina Fryca Sekretarz Gminy oraz Ilona Lesikowska - inspektor Urzędu Gminy w Cekcynie.
   Rada podczas posiedzenia zwróciła się do samorządu gminy o ponowne rozważenie możliwości umieszczenia bankomatu w budynku Urzędu Gminy oraz zawnioskowała o wystąpienie do lokalnych sklepów m.in. Delikatesy Centrum oraz Lewiatan z prośbą o umożliwienie zarówno mieszkańcom gminy jak i turystom, wypłat gotówki. Pod ponowną dyskusję poddano lokalizację  i wykonanie skrzynek wniosków i uwag. Ustalono, że skrzynki te na początek zostaną wykonane tańszym kosztem (kartonowe, ale zabezpieczone plombą) i usytuowane w budynkach świetlic wiejskich, aby Nasi Seniorzy w godzinach pracy świetlic, mogli do nich wrzucić spisane przez siebie problemy z jakimi borykają się oraz pomysły dotyczące usprawnienia polityki senioralnej na terenie gminy. Przedstawiono na jakim etapie jest projekt "Programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań populacji osób w wieku 65 lat i więcej w Gminie Cekcyn w latach 2021-2025". Wskazano na konieczność priorytetowego remontu drogi powiatowej z Cekcyna do Tucholi. Rada zaplanowała również, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, sprzątanie terenu Cekcyna. Wstępnie omówiono plan pracy Rady na 2021 rok, jednakże jego uchwalenie przesunięto na kolejne posiedzenie - w miesiącu kwietniu br.

Grażyna Żółkiewicz
Członek Gminnej Rady Seniorów
w Cekcynie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar Cekcyn
w dniach: 2021-04-07,
w godzinach: 7 kwi 11:00 - 7 kwi 14:30
Okoninek działki nr 144/7, 144/8, i przyległe.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku realizuje Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca.

Rozpoczęła się rekrutacja uczestników z grupy ryzyka na badanie niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej z makroregionu północnego (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie).

Kto może skorzystać z programu?
Osoby w wieku 55-74 lat, długotrwale palące tytoń, u których okres abstynencji jest nie dłuższy niż 15 lat.
Osoby w wieku 50-74 lat, długotrwale palące tytoń, u których okres abstynencji tytoniowej jest nie dłuższy niż 15 lat oraz wykazują jeden dodatkowy czynnik ryzyka:
- ekspozycję zawodową na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadzę,
- ekspozycję na radon,
- indywidualną historię zachorowania na raka: w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego,
- występowanie raka płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia,
- choroby płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF).

Zgłaszać się można:

  • mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji na stronie Programu:
https://uck.pl/news/uck-walczy-z-chorobami-pluc.html
https://zbadajswojepluca.uck.pl

moment ślubowania radnego

   Podczas XXII sesji Rady Gminy Cekcyn VIII kadencji 2018-2023, ślubowanie złożył Piotr Skrzypiński, który na radnego został wybrany 21 marca 2021 r. w wyborach uzupełniających.

   Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy I zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Cekcyn w okręgu wyborczym nr 2, na skutek wygaśnięcia mandatu radnego Romana Lutowskiego.

Przewodniczący Rady Gminy – Tomasz Borta odczytał Rotę Ślubowania Radnych: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców". Nowo wybrany radny odpowiedział: "Ślubuję".

   Życzymy Panu Radnemu sukcesów w sprawowaniu tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji.