Dofinansowanie do OZE z Regionalnego Programu Operacyjnego

Wójt Gminy Cekcyn informuje, że w dniu 23.03.2021 r. w Toruniu została podpisana umowa nr UM_WR.431.1.121.2021 o dofinansowanie Projektu pn. „Dywersyfikacja źródeł energii na terenie gminy Cekcyn poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych” nr RPKP.03.01.00-04-0042/20-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 2.261.379,16 zł. Dofinansowanie w kwocie 1.000.000,00 zł stanowić będzie 50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Zadanie obejmuje dostawę i montaż 53 systemów fotowoltaicznych, które zostaną zainstalowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Cekcyn oraz 6 instalacji fotowoltaicznych które zostaną zlokalizowane na budynkach użyteczności publicznej (Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa w Zielonce, Szkoła Podstawowa w Iwcu, Szkoła Podstawowa w Cekcynie, hala widowiskowo-sportowa w Cekcynie, świetlica wiejska w Wysokiej). Projekt zostanie zrealizowany w dwóch etapach. W ramach I etapu przewidziany jest montaż instalacji na nieruchomościach mieszkańców (maj/czerwiec 2021 r.) natomiast II etap prac obejmie montaż instalacji na budynkach gminnych (lipiec/sierpień). Termin realizacji zadania 31.10.2021 r.

 

Szanowni Państwo!


W Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk szukamy odpowiedzi na pytanie, jak pandemia wpłynęła na Państwa życie: rodzinne, zawodowe, społeczne. Dlatego ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc, o podzielenie się z nami informacjami o tym, jak pandemia wpłynęła na Wasze życie.
To już IV etap badań - poprzednie były prowadzone w kwietniu, czerwcu i wrześniu 2020 roku, a ich efektem była publikacja.

Jeśli zechcielibyście Państwo odpowiedzieć na kilka pytań, będziemy niezwykle zobowiązani.
Całość badań nie przekracza 4-6 minut.
Badania będą prowadzone w okresie od 26 marca do 9 kwietnia 2021 roku.

Link do ankiety:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf38Zf52Kb2zx42dKbWIHjuD_JOKalGDaI0B7LDfmi0s2pHfg/viewform


Z wyrazami szacunku,
prof. IRWiR dr hab. Sławomir Kalinowski
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Fundacja Badań Wiejsko-Miejskich RURall

  • Od tego roku emeryci i renciści z nadpłatą podatku inaczej rozliczają PIT
  • Jeśli otrzymałeś od organu rentowego PIT-11A zamiast PIT40-A – dowiedz się, co powinieneś zrobić.

 

Otrzymałem PIT-11A – co mam zrobić

Emerycie, rencisto, jeśli w tym roku zamiast PIT-40A otrzymałeś PIT-11A, możesz:

  • złożyć samodzielnie zeznanie roczne PIT, jeśli chcesz skorzystać z ulg i odliczeń lub przekazać 1% podatku innej organizacji, niż wskazanej w ubiegłym roku,
  • nie robić nic, wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 przygotowane dla ciebie w usłudze Twój e-PIT.

1% podatku

Twój 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) będzie w tym roku automatycznie przekazany organizacji, którą wybrałeś w ubiegłym roku.

Jeśli w ubiegłym roku nie wskazałeś organizacji, a w tym roku chciałbyś to zrobić lub zmienić swój ubiegłoroczny wybór i otrzymałeś PIT-11A – musisz wypełnić i wysłać do urzędu skarbowego zeznanie roczne albo wskazać organizację w zeznaniu udostępnionym w usłudze Twój e-PIT. Uwaga: nie składaj PIT-OP. Jeśli natomiast otrzymałeś PIT-40A – wówczas możesz skorzystać z formularza PIT-OP.

Kiedy zwrot nadpłaty

Zwrot nadpłaty podatku otrzymasz do 45. dni, jeśli zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane w usłudze Twój e-PIT albo złożysz je w sposób elektroniczny. Natomiast w przypadku zeznań składanych papierowo zwrot nastąpi do 3. miesięcy.

Termin zwrotu nadpłaty liczy się od dnia złożenia zeznania. W przypadku zeznania automatycznie zaakceptowanego w usłudze Twój e-PIT termin 45 dni liczy się od 30 kwietnia.

Rachunek bankowy

Pamiętaj, warto zgłosić swój rachunek bankowy do urzędu skarbowego, żeby szybko i bezpiecznie otrzymać zwrot nadpłaty. Możesz to zrobić w składanym zeznaniu PIT, w usłudze Twój e-PIT lub na formularzu ZAP-3 (możesz go wrzucić do urny przed urzędem skarbowym lub wysłać pocztą). Jeżeli rachunek był zgłoszony wcześniej do urzędu i jest aktualny, nie musisz nic robić.

PIT-40A

Jeśli, tak jak do tej pory, otrzymałeś od organu rentowego PIT-40A, nie musisz rozliczać PIT, o ile nie osiągnąłeś w ubiegłym roku przychodów z innych źródeł i nie korzystasz z ulg i odliczeń. W przeciwnym wypadku powinieneś do 30 kwietnia złożyć odpowiednie zeznanie roczne.

Jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty, zadzwoń do swojego urzędu skarbowego lub umów wizytę w urzędzie skarbowym na podatki.gov.pl.

Zostań w domu – bądź bezpieczny!

Seniorzy pierwsi do szczepień

     W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Cekcynie wznowiono rejestrację na szczepienia grupy 70+ preparatem firmy Pfizer.

Rejestracja na szczepienia COVID dla wszystkich uprawnionych pacjentów po godz. 12:00 pod numerem telefonu: 515-262-953.

Agnieszka Derdowska
Kierownik SP ZOZ