Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Opady marznące1

Stopień zagrożenia: 1.

Obszar: Dotyczy powiatów: wszystkie

 

Ważność: od godz. 16:00 dnia 11.12.2020 do godz. 09:00 dnia 12.12.2020

 

Przebieg: Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

 

Konieczność zwołania zebrania wiejskiego i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Zdroje na lata 2020-2030 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi wynika z zamiaru złożenia wniosku o dofinansowanie w konkursie "Kształtowanie przestrzeni publicznej" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na budowę obiektów małej architektury w Zdrojach.

W załączniku znajduje się projekt Planu Odnowy Miejscowości Zdroje, który będzie omówiony i przyjęty na zebraniu wiejskim.

 

Konieczność zwołania zebrania wiejskiego i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Ostrowo na lata 2020-2030 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi wynika z zamiaru złożenia wniosku o dofinansowanie w konkursie "Kształtowanie przestrzeni publicznej" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na budowę obiektów małej architektury w Ostrowie.

W załączniku znajduje się projekt Planu Odnowy Miejscowości Ostrowo, który będzie omówiony i przyjęty na zebraniu wiejskim.