W sobotę 9 września 2017 r. odbyły się Dożynki Gminne w Zdrojach. Uroczysty korowód dożynkowy przeszedł z placu przed Ośrodkiem Turystycznym w Zdrojach do kościoła na mszę świętą.

Dalsze uroczystości odbyły się na wspomnianym wyżej placu. Starostami tegorocznych dożynek była Pani Marzena Skoda i Pan Adam Przybylski. Po uroczystym powitaniu starostów, delegacji, rolników, zaproszonych gości i mieszkańców przez Przewodniczącego Rady Gminy Cekcyn p. Tomasza Bortę i Wójta Gminy Cekcyn Jacka Brygmana, przyszedł czas na dzielenie się poświęconym chlebem dożynkowym. W części artystycznej wstąpiła Orkiestra Dęta z Dobrcza, młodzież ze Szkoły Podstawowej w Zielonce, Zespół Wokalny „Cisowianie”, który zaprezentował pieśni dożynkowe pod opieką p. Jerzego Rataja oraz młodzież ze świetlicy w Zdrojach, która była przygotowywana przez p. Katarzynę Kwaśniewską. W dalszej części nastąpiło rozstrzygnięcie dwóch konkursów gminnych: Konkurs Ekologiczny dla Sołectw Gminy Cekcyn oraz Konkurs na Najładniejszą Posesję w Gminie Cekcyn. Jak co roku Panie z Kół Gospodyń Wiejskich przygotowały pyszne ciasta, była zupa grochowa z chlebem i flaczki, Panowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdrojach prowadzili stoisko z grillem. W dalszej części obchodów został rozstrzygnięty Konkurs na Figurę Sołtysa. Brało w nim udział 6 figur z Sołectw: Brzozie, Zielonka, Zdroje, Cekcyn, Ludwichowo, Małe Gacno. Komisja w składzie: p. Marek Witkowski, p. Roman Mechliński, p. Maria Jagła-Bonk, p. Katarzyna Najdowska przy ocenie brała pod uwagę m.in. walory estetyczne i wkład pracy, sposób wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny. Postanowiono przyznać: I M-CE Sołectwo Cekcyn, II m-ce Sołectwo Małe Gacno, III m-ce Sołectwo Zdroje oraz za udział Sołectwa Zielonka, BRZOZIE, Ludwichowo. Dla najmłodszych uczestników odbyły się konkursy, dzieci miały możliwość skorzystania z trampolin, zjeżdżalni dmuchanej oraz z warsztatów marmoryzacji. Obchody zakończyliśmy zabawą taneczną.