"Zdrowie jak mądra żona - jest cierpliwe
     jednak zaniedbywane długo, też odejdzie"
                                                     Mariusz Deluga