"Bory Tucholskie w oczach dziecka" taką nazwę nosi Ogólnopolski Konkurs Plastyczny zorganizowany przez GOK w Osiu już po raz XXIX.
Dzieci i młodzież z pracowni plastycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie co roku biorą w nim udział.
W dniu 26 kwietnia br. odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu.

W Gminnym Ośrodku Kultury rozpoczęła się realizacja zadania pn. " Przebudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

W związku z tym Prosimy korzystać z wejścia do budynku od ul. Ogrodowej.