Zapraszamy do udziału w konkursie na "Logo Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie".

Przedmiotem konkursu jest opracowanie znaku graficznego Gminnego Ośrodka Kultury
w Cekcynie. Znak ma być w przyszłości stosowany do wszelkiego rodzaju promocji działań cekcyńskiego domu kultury, ma ułatwić identyfikację jego działalności.
Opracowany znak graficzny musi zawierać tekst: „Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie” stanowiący integralną część opracowanego znaku.

OBCHODY XI DNI GMINY CEKCYN
1-2 SIERPIEŃ 2009
CEKCYNIADA
www.hurtowniaimprez.pl

"CYRKOWE WAKACJE NA WESOŁO"

Od dnia 6 lipca do 10 lipca trwać będą w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie warsztaty cyrkowe prowadzone w ramach projektu dofinansowanego ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w ramach zadania „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży”.
Chętne dzieci i młodzież od 10 roku życia zapraszamy do zapisywania się w GOK do dnia 3 lipca br.
Więcej informacji dotyczących warsztatów udzielamy pod nr. tel. 052 33-47-567.
Warsztaty prowadzone będą przez pana Michała Redlina – studenta, członka grupy cyrkowej HECA z Lipinek.

ZAPRASZAMY !!!

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
20 czerwca
godzina 2000 - 100
JEZIORO WIELKIE CEKCYŃSKIE