W sobotę 9 września 2017 r. odbyły się Dożynki Gminne w Zdrojach. Uroczysty korowód dożynkowy przeszedł z placu przed Ośrodkiem Turystycznym w Zdrojach do kościoła na mszę świętą.