Dnia 24 marca 2018 r. w Bydgoszczy odbyło się podsumowanie
49. Ogólnopolskiego Konkursu „Laur Seniora 2017”,
Sejmik Seniorów i zebranie delegatów. Nasz klub Seniora „Cisowianie” reprezentowali: Maria Jagła-Bonk i Jan Bonk.  Przybywających gości witała kapela ludowa. Można również było obejrzeć wystawę  rękodzieła. Spotkanie otworzył i sprawozdanie z działalności OSS przedstawił Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Seniora z siedzibą w Bydgoszczy Ireneusz Frelichowski.  Zgodnie z tradycją zaproszeni goście i delegaci zaśpiewali „Hymn Seniora”. Obecni seniorzy wysłuchali wykładu profesora Ossowskiego na temat: „Aktywność w okresie późnej dorosłości, a poczucie szczęścia”, a na koniec wykładu zacytował filozoficzną myśl Tadeusza Kotarbińskiego         - „Młodym jest ten, kto wieczorem czuje się tak samo, jak rano”.
Po wykładzie odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Seniora, na którym ponownie prezesem został wybrany Ireneusz Frelichowski.  Wybrano też Sąd koleżeński na 5-letnią kadencję.
Z „Lauru Seniora” wróciliśmy z  dyplomem i nagrodą pieniężną dla naszego Klubu.

Tekst i zdjęcia przekazali: Maria i Jan Bonkowie

Po południu we wtorek 13 marca 2018 r. na zaproszenie Koła PZERiI nr 2 w Cekcynie
w głównej sali GOK-u wystąpił Zespół „Cisowianie” z następującymi utworami:

 -„Que Sera Sera”

-„Mały biały domek”

-„Jestem młoda wdowa”

-„Wszystkie rybki śpią w jeziorze”

-„W cieniu rajskiego drzewa”

-„Piosenka o Cekcynie”

-„Nie ma jak pogodnym być”

Męska cześć zespołu odśpiewała gromkie STO LAT na cześć Pań i wręczyła śliczne tulipany. Prezes zespołu pan Jan Remus w imieniu wszystkich Panów złożył okolicznościowe życzenia.

        W sali „Wiosna” na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo – Wystawienniczego   w Myślęcinku dnia 06. marca 2018 r. odbyło się spotkanie poświęcone tematyce senioralnej. Wzięło w niej udział ponad 400 seniorów z całego województwa kujawsko – pomorskiego.

         Program spotkania zawierał wykłady ekspertów z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa, nowych technologii i aktywności życiowej. Każdy z tematów budził żywe zainteresowanie zebranych, a największy aplauz otrzymał prof. dr hab. Roman Ossowski za temat „Aktywność w okresie późnej dorosłości a poczucie szczęścia”.

         W spotkaniu udział wzięli na I Forum: redaktor naczelny „Gazety Pomorskiej” Wojciech Potocki, witający wszystkich obecnych, marszałek województwa kujawsko – pomorskiego Piotr Całbecki, który przedstawił aktualny program senioralny Urzędu Marszałkowskiego. Na prośbę prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego został odczytany jego list z gratulacjami dla seniorów.

         Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.00, a zakończyło się tuż po 15.00 występem artystycznym chóru „Halka” w Bydgoszczy.

         W przerwach między wykładami seniorzy mogli zbadać poziom cukru, słuch, zmierzyć ciśnienie. Na hali można było odwiedzić stoiska warsztatów terapii zajęciowej, gazety pomorskiej,  materiały ochronne i higieniczne z firmy Seni Active w Toruniu.

Tekst i zdjęcia przekazali” Maria i Jan Bonkowie

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W OŚRODKU TURYSTYCZNYM "JARZĘBINA"