W załączniku znajdują się kryteria wyboru projektów w ramach poszczególnych działań RPO W K-P  przyjęte na ostatnim posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO oraz materiały dotyczące opieki nad dziećmi do lat 3 oraz wychowanie przedszkolne na terenie naszego województwa, zasady kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko - pomorskiego oraz dokonane zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO W K-P 2014-2020 ( SZOOP).

Załączniki:
Download this file (Kryteria wyboru projektów działanie 1.5. Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP.pdf)Kryteria wyboru projektów działanie 1.5. Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP.pdf[ ]123 kB
Download this file (Kryteria wyboru projektów poddziałanie 6.3.1 - Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną.pdf)Kryteria wyboru projektów poddziałanie 6.3.1 - Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną.pdf[ ]103 kB
Download this file (Kryteria wyboru projektów poddziałanie 8.4.2. - Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.pdf)Kryteria wyboru projektów poddziałanie 8.4.2. - Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.pdf[ ]212 kB
Download this file (Kryteria wyboru projektów poddziałanie 9.2.1 - Aktywne włączenie społeczne.pdf)Kryteria wyboru projektów poddziałanie 9.2.1 - Aktywne włączenie społeczne.pdf[ ]133 kB
Download this file (Kryteria wyboru projektów poddziałanie 9.3.2 - Rozwój usług społecznych.pdf)Kryteria wyboru projektów poddziałanie 9.3.2 - Rozwój usług społecznych.pdf[ ]211 kB
Download this file (Kryteria wyboru projektów poddziałanie 9.4.1 - Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej.pdf)Kryteria wyboru projektów poddziałanie 9.4.1 - Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej.pdf[ ]171 kB
Download this file (Kryteria wyboru projektów poddziałanie 9.4.2 - Koordynacja sektora ekonomii społecznej.pdf)Kryteria wyboru projektów poddziałanie 9.4.2 - Koordynacja sektora ekonomii społecznej.pdf[ ]157 kB
Download this file (Kryteria wyboru projektu - działanie 12.2 - Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu.pdf)Kryteria wyboru projektu - działanie 12.2 - Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu.pdf[ ]139 kB
Download this file (Kryteria wyboru projketów - działanie 4.2 - Gospodarka odpadami.pdf)Kryteria wyboru projketów - działanie 4.2 - Gospodarka odpadami.pdf[ ]183 kB
Download this file (Kryteria wyboru projketów działanie 1.2 - Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badanie i innowacje.pdf)Kryteria wyboru projketów działanie 1.2 - Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badanie i innowacje.pdf[ ]134 kB
Download this file (Kryteria wyboru projketów działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury.pdf)Kryteria wyboru projketów działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury.pdf[ ]90 kB
Download this file (Kryterium wyboru projektów - działanie  12.1 - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO.pdf)Kryterium wyboru projektów - działanie 12.1 - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO.pdf[ ]139 kB
Download this file (Kryterium wyboru projektów - poddziałanie 10.3.1 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych (...).pdf)Kryterium wyboru projektów - poddziałanie 10.3.1 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych (...).pdf[ ]148 kB
Download this file (Kryterium wyboru projektów - poddziałanie 10.3.2 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.pdf)Kryterium wyboru projektów - poddziałanie 10.3.2 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.pdf[ ]168 kB
Download this file (Opieka nad dziećmi do lat 3 oraz wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko - pomorskim 2015.pdf)Opieka nad dziećmi do lat 3 oraz wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko - pomorskim 2015.pdf[ ]975 kB
Download this file (Prezentacja ex ante RPO.pdf)Prezentacja ex ante RPO.pdf[ ]257 kB
Download this file (Regionalne zasady i standardy kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko - pomorskiego - informacja na zarża Wojeówdztwa  28.10.2015 r..pdf)Regionalne zasady i standardy kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko - pomorskiego - informacja na zarża Wojeówdztwa 28.10.2015 r..pdf[ ]172 kB
Download this file (Zmiany SZOOP 29.10.2015.pdf)Zmiany SZOOP 29.10.2015.pdf[ ]259 kB