W załącznikach znajdują się odpowiedzi firm Enea Operator i Enea Oświetlenie na wniosek Gminy Gostycyn, złożony za pośrednictwem Konwentu Wójtów w sprawie konserwacji i utrzymania oświetlenia drogowego przez Posterunki Energetyczne oraz treść wniosku Gminy Gostycyn.