Na posiedzeniu XVI Konwentu Wójtów, który odbył się 4 lutego 2016 r. w Lnianie przedstawiono następujące prezentacje: