Poniżej znajdują się prezentacje przedstawione na XVII Konwencie Wójtów, który odbył się 12 maja 2016 r. w Gminie Łubianka