Uprzejmie informujemy, że Polska Spółka Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy przeprowadzi w dniach 17.10-19.10.2017 roku na terenie gminy Cekcyn akcję przewonienia gazu ziemnego "JESIEŃ 2017", która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.

Wykryte nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej do kurka głównego i przy gazomierzach usuwane będą przez pracowników PSG Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy. Służby Pogotowia Gazowego będą pracowały w czasie trwania akcji przez całą dobę.

Jednocześnie nadmieniamy, że usuwanie stwierdzonych nieszczelności w instalacjach wewnętrznych i urządzeniach gazowych w budynkach należy do obowiązków właścicieli lub administratorów obiektów.