W załączeniu Rozporządzanie w sprawie zakazu w ruchu lotniczym