ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych