WÓJT GMINY CEKCYN OGŁASZA KONKURS NA NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĘ W WYBORACH PREZYDENTA RP 12 LIPCA 2020 r. DLA OBWODÓW GŁOSOWANIA Z NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĄ.

WARUNEK PODSTAWOWY TO PRZEKROCZENIE LIMITU 75 % FREKWENCJI W OBWODZIE GŁOSOWANIA.

NAGRODY:

I miejsce - 5.000 zł

II miejsce - 3.000 zł

III miejsce - 2.000 zł

DO WYKORZYSTANIA NA DOPOSAŻENIE I REMONTY PLACÓW REKREACYJNYCH