Obszar Cekcyn
w dniach: 2020-09-25,
w godzinach: 25 wrz 12:00 - 25 wrz 14:30
Zamarte od 9 do 11, i przyległe.