W odpowiedzi na ogłoszony przez Wójta Gminy Cekcyn konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania działek w miejscowościach Ostrowo, Krzywogoniec
i Zdroje,  zostały złożone 3 prace, po jednej dla każdej z lokalizacji.

W załącznikach mogą Państwo zapoznać się ze złożonymi propozycjami. Prace dostępne są również w pokoju nr 12 Urzędu Gminy w Cekcynie oraz w świetlicach wiejskich w Ostrowie, Krzywogońcu i Zdrojach.

Na wybór koncepcji mogą głosować wyłącznie Mieszkańcy Ostrowa, Krzywogońca i Zdrojów od 22 do 29 grudnia 2020 r, na specjalnie przygotowanych kartach do głosowania ( dostępne w załącznikach), które można złożyć w wymaganym terminie w świetlicy wiejskiej w Ostrowie, Krzywogońcu
i Zdrojach oraz w Urzędzie Gminy w Cekcynie.