Link do filmu z życzeniami:

https://youtu.be/fe-ickATSSs

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych
Wydział Polityki Społecznej
Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy