Tematyka zebrań:

1. Informacja o realizacji zadań w 2012 roku oraz plany na lata kolejne.
2. Wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami.
3. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok.
4. Sprawy bieżące.

Lp.

NAZWA SOŁECTWA

MIEJSCE I TERMIN ZEBRANIA

1

Ludwichowo - Trzebciny

Budynek poszkolny w Trzebcinach

13.09.2012 r., godz. 17ºº

2

Zdroje

Świetlica Wiejska w Zdrojach

13.09.2012 r., godz. 19ºº

3

Ostrowo

Świetlica Wiejska w Ostrowie

14.09.2012 r., godz. 17ºº

4

Krzywogoniec

Świetlica Wiejska w Krzywogońcu

14.09.2012r., godz. 19ºº

5

Zielonka

Świetlica Wiejska w Zielonce

17.09.2012r., godz.17ºº

6

Brzozie

Świetlica Wiejska w Brzoziu

17.09.2011r., godz. 19ºº

7

Zalesie

Świetlica Wiejska w Okiersku

18.09.2012 r., godz. 17ºº

8

Nowy Sumin

Świetlica Wiejska w Nowych Suminach

18.09.2012 r., godz.19ºº

9

Wysoka

Świetlica Wiejska w Wysokiej

19.09.2012r., godz. 17ºº

10

Iwiec

Świetlica Wiejska w Iwcu

19.09.2012 r., godz. 19ºº

11

Wielkie Budziska

 

Świetlica Wiejska w Wielkich Budziskach

20.09.2012r., godz. 17ºº

12

Małe Gacno

Świetlica Wiejska w Małym Gacnie

20.09.2012 r., godz. 19ºº

13

Cekcyn

Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie

21.09.2011r., godz. 18ºº